. Τα πολυαναμενόμενα δάνεια για μεταπτυχιακές σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι γεγονός - TCS Educational Consultants

Τα πολυαναμενόμενα δάνεια για μεταπτυχιακές σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι γεγονός

Το Τμήμα Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Δεξιοτήτων του Ηνωμένου Βασιλείου (ΗΒ) ανακοίνωσε την έναρξη χορήγησης των δανείων για Μεταπτυχιακές σπουδές για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση οι κύριες πρόνοιες των δανείων για Μεταπτυχιακές σπουδές είναι οι ακόλουθες:

• Το δάνειο αυτό θα δίδεται σε όσους φοιτήσουν σε πανεπιστήμια του ΗΒ για την ακαδημαϊκή χρονιά 2016-17.

• Το μέγιστο ποσό του δανείου καθορίζεται στις £10,000 (Αγγλικές Στερλίνες).

• Δικαίωμα στο δάνειο θα έχουν όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες κάτω από την ηλικία των 60 ετών κατά την έναρξη των σπουδών τους.

• Οι αιτητές που κατέχουν Μεταπτυχιακού (Master) δεν θα εγκρίνονται για το δάνειο αυτό.

• Οι φοιτητές θα μπορούν να εγκριθούν για το δάνειο αν επιλέξουν διδακτέο  ή ερευνητικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα (Taught Masters or Masters by research). Παραδείγματα μεταπτυχιακών που καλύπτονται από το δάνειο είναι τα ακόλουθα: MA, MSc, MRes,MBA, MEd and LLM.

• Οι Διδακτορικές σπουδές θα καλύπτονται από ξεχωριστό δάνειο.

• Το δάνειο θα καλύπτει όλους τους κλάδους και τομείς σπουδών.

• Το δάνειο θα καλύπτει φοιτητές πλήρους, μερικής και εξ’αποστάσεως φοίτησης.

• Η διάρκεια του Μεταπτυχιακού πλήρους φοίτησης (full time) δεν μπορεί να ξεπερνά τα 1-2 χρόνια και για το Μεταπτυχιακό μερικής φοίτησης (part time) τα 4 χρόνια.

• Το επιτόκιο του δανείου θα είναι το ίδιο με αυτό που ισχύει για τα δάνεια για πτυχιακές σπουδές στο ΗΒ και που έχει καθοριστεί στο 3% + ποσοστό πληθωρισμού (Retail Price Index) του ΗΒ (Για το 2015, το ποσοστό κυμαίνεται κοντά στο 1% με καθοδική πορεία).

• Η αποπληρωμή των δανείων θα αρχίσει το 2019 και θα αφορά όσους φοιτητές έχουν αποφοιτήσει, εργάζονται και αμείβονται ετησίως με περισσότερες από £21,000 ή €29,000 περίπου σύμφωνα με την σημερινή ισοτιμία (€2400 μηνιαίως).

• Το ποσοστό της αποπληρωμής έχει καθοριστεί στο 6% του ποσού που υπερβαίνει τις  £21,000 ή €29,000 ετησίως. Π.χ. αν ο φοιτητής αμείβεται με €30,000 ετησίως τότε υποχρεούται να πληρώσει μηνιαία δόση της τάξεως των €5 (30,000-29,000 = 1000 Χ 6% = 60 / 12 = €5). 

• Το δάνειο θα διαγράφεται στα 30 χρόνια από την ημέρα που θα πρέπει ο φοιτητής να το αποπληρώσει. 

Είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε ότι το ποσό του δανείου θα χορηγείται στο φοιτητή και όχι στο πανεπιστήμιο. Θα είναι στη διακριτική ευχέρεια του φοιτητή να επιλέξει κατά πόσο θέλει να χρησιμοποιήσει αυτά τα χρήματα για την πληρωμή των διδάκτρων ή για την κάλυψη άλλων σχετικών με τις σπουδές τους εξόδων όπως αυτά της διαμονής και διατροφής του κατά τη διάρκεια των σπουδών του στο ΗΒ.  

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για αιτήσεις παρακαλώ επικοινωνήστε με το 22669779 ή το This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Δρ. Άδωνης Αμερικάνος
Διευθύνων Σύμβουλος
TCS Εκπαιδευτικοί Σύμβουλοι

 

Subscribe to our mailing list today!
Get our e-mail newsletters that will keep you supplied with the latest news. Follow the news that matters to you.
------WebKitFormBoundaryZJAQutTTfJKQFAuy Content-Disposition: form-data; name="func" file.upload